logo samenkek

Over Kek

Kek is ontwikkeld door Karakter en 's Heeren Loo. Beide organisatie willen door Kek vroegtijdige problemen signalering bij kinderen. Eerder in het leven van het kind, in de eigen omgeving. En voordat een vraag een echte zorgvraag wordt. Met als doel stagnatie in de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk te voorkomen.

Kort en krachtig

Kek biedt de omgeving van het kind met opvallend gedrag kort en krachtig dienstverlening. In de aanpak sluit Kek aan op de aanwezige kennis en kracht, met als doel langdurige en intensieve zorg te voorkomen.
De kennis en vaardigheden op het gebied van Kinder- en Jeugd Psychiatrie (KJP) en Licht Verstandelijke Beperking (LVB) worden optimaal ingezet.

 

Contact

Informatielijn Kek: 088-0376020

Een initiatief van

heerenloo logo
IVZ 2013 RGB