logo samenkek
  •  

    Kek is laagdrempelig en werkt samen met het CJG, scholen, (sport)clubs en wijkteams

     

Kek voor gemeente

Kek staat voor vroegtijdige signalering, advisering en ondersteuning en richt zich vooral op de omgeving van het kind.

Een kind moet onbezorgd, blij en onbevangen kind kunnen zijn. Zich kunnen ontplooien en ontwikkelen op zijn manier om vanuit daar bijzonder te mogen zijn.

Kek is een initiatief  van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en ’s Heeren Loo Zorggroep met ondersteuning van In voor Zorg! met als doel onze gemeenschappelijke expertise in te zetten in de preventieve zorg. Met onze samenwerking ontschotten we de zorg voor deze kinderen. Deze bundeling van krachten stelt ons nog beter in staat om het gedrag van het kind vroegtijdig te begrijpen en de omgeving te leren ermee om te gaan. Kek is er voor alle kinderen die bijzonder gedrag vertonen, vóórdat een vraag een zorgvraag wordt.

Kek is laagdrempelig en werkt samen met het CJG, scholen en (sport)clubs en wijkteams. Als u meer informatie wil over de mogelijkheden voor Kek binnen uw gemeente, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers via de informatielijn.

 

Contact

Informatielijn Kek: 088-0376020

Een initiatief van

heerenloo logo
IVZ 2013 RGB