logo samenkek

Kek Geeft Inzicht

Met een paar simpele maar doeltreffende tips kunt u net even anders inspelen op het gedrag van een kind.

  • Net als volwassenen vinden ook kinderen het fijn iets aardigs te horen: dat ze toch zo goed tekenen of geweldig kunnen gymmen, dat de juf hen zo aardig vindt. Dit stimuleert positief gedrag en vergroot het zelfvertrouwen.
  • Wees je bewust van je voorbeeldfunctie als ouder/docent/sportleraar. Kinderen leren door voordoen, samen doen en zelf doen.
  • Vertel een kind wat je van hem/haar verwacht, zeg niet alleen wat hij/zij niet mag doen.
  • Kijk naar de activiteiten van de dag. Zijn deze goed verdeeld? Zorg voor een goede afwisseling van activiteiten en voldoende ontspannende momenten.
  • Kinderen leren meer door te doen, dan door enkel te luisteren. Biedt kinderen deze ruimte.
  • Kiezen is voor kinderen lastig, je kunt helpen door de keuze te beperken tussen twee dingen.
  • Als je een grens stelt, wees dan consequent. Zo leert een kind het beste wat wel en niet mag.
  • Blijft een kind doorgaan, of heeft het zichzelf niet in de hand, zet het kind dan even apart. Twee á drie minuten is lang genoeg. Zowel u als het kind kan dan even tot rust komen.
  • Als je met een kind in gesprek gaat, zorg voor een rustige (prikkelarme) omgeving. Maak oogcontact en zorg dat je op dezelfde hoogte bent.
  • Een kind is niet vervelend, maar het gedrag is vervelend. Wees je hier goed van bewust en benoem dit ook zo naar het kind.

Vorige pagina

 

...

 

Contact

Informatielijn Kek: 088-0376020

Een initiatief van

heerenloo logo
IVZ 2013 RGB