logo samenkek

Kek Check

Opvallend gedrag ziet er voor elk kind anders uit. De gratis Kek Check helpt het gedrag in kaart te brengen. Om een eerste beoordeling te maken van het gedrag van uw kind. Als dit aanleiding geeft om dit verder te onderzoeken, gaat Kek samen met u de passende actie's ondernemen.

Ingevuld, en nu?

De uitslag van de Kek Check wordt altijd samen met Kek doorgenomen. Alleen dan kunnen de uitkomsten en de situatie passend geïnterpreteerd en opgepakt worden.

Vorige pagina  Doe de online Kek Check

Opvallend gedrag:

  • Weinig spelen met anderen
  • Veel ruzie maken met anderen
  • Stil en teruggetrokken zijn
  • Niet goed meekomen in de klas
  • Druk en wiebelig
  • Boos
  • Faalangstig
  • Sociaal onhandig

 

 

Contact

Informatielijn Kek: 088-0376020

Een initiatief van

heerenloo logo
IVZ 2013 RGB